🔸نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 🔹وزارت بهداشت حدود ۱۸ هزار پرستار را در سال‌های ۹۸ و ۹۹، استخدام می‌کند


🔸نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:

🔹وزارت بهداشت حدود ۱۸ هزار پرستار را در سال‌های ۹۸ و ۹۹، استخدام می‌کند.

لینک عضویت کانال مردمی گنبد👇
t.me/joinchat/AAAAAD6jdTJ9n0amQxzmuA

avatar