🇮🇷دیدار با رئیس جمهور محبوب

🔻دوشنبه 24 دی ماه

⏰ساعت 9 صبح

📌استادیوم تختی گنبدکاووس
(جنب سالن المپیک)

avatar