دوستان سلام🌸
هر کی میخواد حافظ یا قاری قران بشه لطفا به آیدی زیر مراجعه کنه:

@missiraniii
مخصوص خواهران

avatar