🔹عضو ستاد استهلال دفتر رهبر معظم انقلاب : چهارشنبه ۱۵ خرداد عید فطر است 🔻حجت الاسلام موحدنژاد: ۱۰۰ گروه استهلال رصد ماه شوال را برعهده دارند و براساس نظرهای کارشناسی، غروب سه شنبه هلال ماه شوال رویت خواهد شد

🔹عضو ستاد استهلال دفتر رهبر معظم انقلاب : چهارشنبه ۱۵ خرداد عید فطر است

🔻حجت الاسلام موحدنژاد: ۱۰۰ گروه استهلال رصد ماه شوال را برعهده دارند و براساس نظرهای کارشناسی، غروب سه شنبه هلال ماه شوال رویت خواهد شد.

avatar