فروش فوری مرحله ۲۸ محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار شنبه ۹۸/۳/۴ ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله ۲۸
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

شنبه ۹۸/۳/۴

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

فروش فوری مرحله ۲۷ محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار چهار شنبه ۹۸/۳/۱ ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله ۲۷
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

چهار شنبه ۹۸/۳/۱

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

فروش فوری مرحله ۲۶ محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار سه شنبه ۹۸/۲/۳۱ ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله ۲۶
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

سه شنبه ۹۸/۲/۳۱

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

فروش فوری مرحله 24 محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار یکشنبه 98/2/29 ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله 24
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

یکشنبه 98/2/29

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

فروش فوری مرحله ۲۳ محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار شنبه ۹۸/۲/۲۸ ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله ۲۳
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

شنبه ۹۸/۲/۲۸

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

52 سال پیش در چنین روزی ۴۶/۲/۲۵ ، به اهتمام برادران خیامی، اولین شرکت خودروسازی ایرانی با نام ایران ناسیونال (ایران خودروی کنونی) با سرمایه 40 میلیون تومان افتتاح و ساخت خودروی پیکان آغاز شد


52 سال پیش در چنین روزی ۴۶/۲/۲۵ ، به اهتمام برادران خیامی، اولین شرکت خودروسازی ایرانی با نام
ایران ناسیونال (ایران خودروی کنونی)
با سرمایه 40 میلیون تومان افتتاح و ساخت خودروی پیکان آغاز شد .

پیکان از خودروی “ارو – Arrow” شرکت روتس الهام گرفته شده بود.
واژه ارو در فارسی به معنای تیر، خدنگ و پیکان است که از این میان، گزینه آخر بیش از همه نظر برادران خیامی را جلب کرد و «پیکان» شد نام نخستین سواری ایرانی!

نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

فروش فوری مرحله ۲۳ محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار چهارشنبه ۹۸/۲/۲۵ ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله ۲۳
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

چهارشنبه ۹۸/۲/۲۵

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122

فروش فوری مرحله ۲۱ محصولات ایران خودرو ویژه تنظیم بازار سه شنبه ۹۸/۲/۲۴ ساعت ١٠ صبح در نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو T


فروش فوری مرحله ۲۱
محصولات ایران خودرو
ویژه تنظیم بازار

سه شنبه ۹۸/۲/۲۴

ساعت ١٠ صبح

در
نمایندگی مجاز ۱۱۲۲ ایران خودرو
T.me/irankhodro1122