🔻بخشدار مرکزی مشگین‌شهر نیامده از آخرین خبر شکایت کرد 🔹گلمحمدزاده بخشدار مرکزی مشگین شهر که فقط چند هفته از انتصابش می گذرد، در اولین روزهای تصدی بخشداری مرکزی اقدام به شکایت از آخرین خبر مشگین شهر، صرفا به دلیل انتشار نقل قول منتشر شده از ستاد مرکزی روحانی، کرده است


🔻بخشدار مرکزی مشگین‌شهر نیامده از آخرین خبر شکایت کرد

🔹گلمحمدزاده بخشدار مرکزی مشگین شهر که فقط چند هفته از انتصابش می گذرد، در اولین روزهای تصدی بخشداری مرکزی اقدام به شکایت از آخرین خبر مشگین شهر، صرفا به دلیل انتشار نقل قول منتشر شده از ستاد مرکزی روحانی، کرده است.

🔹شایان ذکر است استاندار اردبیل و فرماندار مشگین شهر در نشست خبری شکایت از رسانه ها را ممنوع اعلام کرده بودند.
@Ardabil_Today

Posted on Categories دسته‌بندی نشده
avatar