#یادداشت 🔴عبور از تردید ✅می گویند پاشنه آشیل توسعه یک جامعه؛ طرح های عمرانی است که عدم تکمیل و اتمام به موقع و طبق برنامه زمانبدی آنها٬ باعث می شود بسیاری از فرصت های اقتصادی٬ فرهنگی و

#یادداشت

🔴عبور از تردید

✅می گویند پاشنه آشیل توسعه یک جامعه؛ طرح های عمرانی است که عدم تکمیل و اتمام به موقع و طبق برنامه زمانبدی آنها٬ باعث می شود بسیاری از فرصت های اقتصادی٬ فرهنگی و… از بین برود.

✅با مروری بر روند اجرایی راه آهن اردبیل ٬ بهتر و بیشتر می شود به معنای واقعی جمله بالا پی برد.

✅پروژه راه آهن اردبیل که در سال ۸۳ کلید خورد، در این مدت زمان ۷ استاندار به خود دیده است که شاید در نوع خود بی سابقه باشد و جالب اینکه در مقطعی با وجود برخورداری سهم وزارتی اردبیل از وزارت راه که ارتباطی مستقیم با پروژه مذکور داشت هم، این پروژه تکانی اسایی نخورد و آنچنان ناامید کننده این پروژه پیش می رود که تبدیل شده است به نماد یاس و نا امیدی در بین مردم اردبیل.

✅راه آهنی که قرار بود با اتصال به راه آهن جمهوری آذربایجان ٬ اردبیل را به دروازه تجارت قفقاز تبدیل کند اما آنقدر کند پیش رفت که در دولت روحانی ٬ یک رقیب سر سخت، در استان همجوار گیلان برای خود دید ٬ یعنی راه آهن رشت _ آستارا ٬

✅بهنامجو به عنوان هفتمین استانداری است در اردبیل که ماموریت غیر ممکن را قرار است رهبری کند ٬ اما چگونه و از چه راه کاری؟

✅بر طبق یک آمار علمی بیش از ۷۰ درصد علل تاخیر در اتمام پروژه ها عدم اعتبار کافی برای تکمیل یک پروژه است که بنظر می رسد بهنامجو با علم بر این و آسیب شناسی دقیق پروژه دست بر جایی گذاشته است که دقیقا پاشنه آشیل پروژه راه آهن اردبیل است و از همین رو است که با جذب یک فاینانس قوی بنام بانک ملی با حجم سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی و افزایش ردیف اعتباری در بودجه به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ٬ روح جدیدی بر پیکر نیمه جان و روبه احتضار این پروژه دمیده است. کاری که اگر اسلاف بهنامجو در قامت رهبری پروژه انجام می دادند شاید پیشتر از این صدای سوت قطار گوش مردم اردبیل را نوازش می داد.

✅بهنامجو با قبول این ریسک بزرگ، قول اتمام پروژه را برای سال ۹۹ داده است و حتی با عبور از تردید با اطمینان از تصمیم و اراده خود و تیم کاری اش ٬ حتی با نصب تابلو روز شمار پروژه عملکرد خود را در معرض دید عموم گذاشته است .

✅هرچند در این مدت برخی افراد با حواشی و بعضا با عدم اطمینان که ریشه در گذشته و قول و قرار های مدیران قبلی دارد بر پروژه می نگرند اما استاندار اردبیل مصمم تر از قبل حتی با تزریق ۲۵۰ میلیارد تومانی که اخیرا صورت گرفته ٬ بر ریل های راه آهن اردبیل گام بر می دارد. همین اعتماد به نفس و مصمم بودن استاندار نسبت به تکمیل راه آهن در زمان وعده داده شده است که بار دیگر امید را در دل مردم اردبیل شعله ور می کند تا همگام با استاندار با امید بیشتر بر ریل های راه آهن گام بردارند.

@ardabilinews

Posted on Categories دسته‌بندی نشده
avatar