🔹بازتاب گسترده یک ویدئوی شاد در قلب پادگان 🔹نظر شما درباره فیلم منتشرشده از شادی برخی سربازان چیست؟ درباره خاطرات خود از دوره سربازی یا نظرتان پیرامون این دست شادی‌های جمعی در محیط‌های خاص، اینجا کامنت بگذارید👇 khabarfoori


🔹بازتاب گسترده یک ویدئوی شاد در قلب پادگان

🔹نظر شما درباره فیلم منتشرشده از شادی برخی سربازان چیست؟

درباره خاطرات خود از دوره سربازی یا نظرتان پیرامون این دست شادی‌های جمعی در محیط‌های خاص، اینجا کامنت بگذارید👇
khabarfoori.com/detail/802482

avatar