🔺جزئیات حکم آقامیری / حکم وی بدوی است و حق درخواست تجدیدنظر دارد یک مقام آگاه در دادسرای ویژه روحانیت با اشاره به اخبار منتشره درباره خلع لباس شدن سید حسن آقامیری گفت: 🔹این موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و حکم وی بدوی است و حق تجدید نظر دارد

🔺جزئیات حکم آقامیری / حکم وی بدوی است و حق درخواست تجدیدنظر دارد

یک مقام آگاه در دادسرای ویژه روحانیت با اشاره به اخبار منتشره درباره خلع لباس شدن سید حسن آقامیری گفت:
🔹این موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و حکم وی بدوی است و حق تجدید نظر دارد.
🔹اتهام های آقای آقامیری در این پرونده هتک حیثیت، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی است./خبرگزاری حوزه
@AkhbareFori

avatar