🔹بلاتکلیفی پرونده سرویس های ناامن دانش آموزان 🔹ده‌ها متولی، بدون مسئولیت 🔻وزارت آموزش و پرورش چرا مسئولیت را برعهده نمی گیرد؟👇👇👇 khabarfoori


🔹بلاتکلیفی پرونده سرویس های ناامن دانش آموزان
🔹ده‌ها متولی، بدون مسئولیت
🔻وزارت آموزش و پرورش چرا مسئولیت را برعهده نمی گیرد؟👇👇👇
khabarfoori.com/detail/799839

avatar