🔶ضربه‌ای که سلبریتی محوری به سیستم صداوسیما زد‼️ 🔶جریان ادامه‌دار پاسکاری عذرخواهی بین مجریان تلویزیون آیا سیاست انتخاب مجری در صداوسیما نیازمند بازنگری است👇 sornakhabar


🔶ضربه‌ای که سلبریتی محوری به سیستم صداوسیما زد‼️

🔶جریان ادامه‌دار پاسکاری عذرخواهی بین مجریان تلویزیون

آیا سیاست انتخاب مجری در صداوسیما نیازمند بازنگری است👇
sornakhabar.com/news/32322

avatar