جا افتادن غذا با «الیته»😊 از جشنواره فروش محصولات الیت و کوپا در #رفاه خبر دارید؟🤔 این ویدئو را ببینید تا از این فروش ویژه جا نمانید

جا افتادن غذا با «الیته»😊
از جشنواره فروش محصولات الیت و کوپا در #رفاه خبر دارید؟🤔
این ویدئو را ببینید تا از این فروش ویژه جا نمانید.😃
#رفاه #فروشگاه #food #غذا #غذای_ایرانی
@myrefah

avatar