اگه به معجزه اعتقاد نداری
شاید یادت رفته
خودت یه معجزه‌ای

سلام صبحتون بخیر🌹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک👇
@AD_GERAPH

avatar