✳ شما مهمان افتخاری ماهان هستید


✳ شما مهمان افتخاری ماهان هستید .

📋 سمینار رایگان معرفی دوره جامع Global Marketing مدرسه عالی کسب و کار ماهان
با مشارکت ماستریخت هلند .

✔ سخنران : دکتر دیاکو نوروزی
زمان:شنبه 5 آبان ساعت 18:30

📲 رزرو : ارسال عدد ۳۲ به ۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳
📲 رزرو :ارسال نام خانوادگی و شماره تماس به
@MAHAN_INTL2018

avatar