♦️ظریف: تضمین می‌دهیم با نپیوستن به کنوانسیون آمریکا بهانه مهمی را از دست می‌دهد

ظریف در صحن علنی مجلس:
اروپایی‌ها گفتند برای این که بتوانیم مکانیزم مالی را با ایران اجرا کنیم لازم است ایران عضو این کنوانسیون‌ها باشد.
🔹چین و روسیه به ایران گفته‌اند که بدون FATF نمی‌توانند با ایران کار کنند
🔹ما دچار خود تحریمی نمی‌شویم
🔹با دادن بهانه به صهیونیست‌ها خودمان را دچار خود تحریمی نمی‌کنیم
🔹همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این بار هم آمریکا را در تحریم‌ها شکست خواهیم داد.
@AkhbareFori

avatar