♦️علی‌حاتمی از من اینجوری خواستگاری کرد: زن‌من‌ می‌شی؟ بعد از ازدواج فقط در فیلم‌های او بازی کردم

🔹گفتگو با زری خوشکام را اینجا بخوانید👇
goo.gl/52Ri9N

avatar