♦️لاریجانی: من نمایندگان را تهدید نکردم، فقط نامه رهبری را قرائت کردم که آن هم نمی‌خواستم علنی شود ولی با اصرار برخی آن را علنی قرائت کردم.
🔹من اهل تهدید نیستم، این کارها تهدید نیست، تهدید همان پیامک‌هایی است که از بیرون مجلس زده می‌شود./خبرآنلاین
@AkhbareFori

avatar