ثبت کانال تلگرام

ثبت کانال در این سایت به منزله پذیرش شرایط و قوانین است.

برای ثبت کانال، باید آیدی کانالتون رو از طریق ربات تلگرام OpenTelegramBot@

به ما بفرستید.

 

 

 

 
ثبت کانال